pl en

Rejestracja suplementów diety


Zakres usług:
• opracowywanie receptury produktu,
• przeprowadzanie prób technologicznych,
• opracowywanie dokumentacji i prowadzenie procesu

Powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego (zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914 z późn. zm.)

Opracowujemy pełną dokumentację rejestracyjną suplementów diety dla firm z krajów, w których taka dokumentacja jest wymagana.
KE Pharma
KE Pharma Sp. z o.o. - ul. Wólczyńska 232, 01-919 Warszawa, Polska
Mobile:  +48 22 833 4894+48 22 835 6293 Mobil: +48 722 347 151+48 602 260 715
e-mail: kontakt(at)kepharma.pl